činnosť ateliéru je zameraná najmä na urbanizmus a územné plánovanie


spolupracovníci ateliéru: