ing. arch. viktor malinovský, PhD


autorizovaný architekt SKA
registračné číslo 0760AA

Rázusova 44
040 01 Košice
tel/fax: +421 55 / 62 333 80
mobil: +421 905 435 705
vmalinovsky@stonline.sk
www.malinovsky.sk